Δήμος Αγρινίου: Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Τις αποφάσεις που πήρε η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Αγρίνιου ανακοίνωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων ο Αντιδήμαρχος Βασίλης Φωτάκης.

«Προχωρήσαμε στην ανάθεση της Σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» προϋπολογισμού 2.191.371,26 €.

Προχωρήσαμε στην κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάθεση της Σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΙΣΟΔΟ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», προϋπολογισμού 3.000.000,00 €.

Εγκρίναμε την Μελέτη του έργου «Ανακατασκευή επιφάνειας ταρτάν στίβου Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ» Δήμου Αγρινίου Νομού Αιτ/νίας» συνολικού προϋπολογισμού 888.841,00 €.

Προχωρήσαμε στην κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάθεση της Σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», προϋπολογισμού 3.350.000,00 €.

Προχωρήσαμε στην κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικού Συγκροτήματος 2ου & 6ου Γυμνασίου και 3ου Λυκείου Δήμου Αγρινίου» προϋπολογισμού 1.300.000,00 €.

Εγκρίναμε την Μελέτη και προχωρήσαμε στην κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΛΕΠΕΝΟΥΣ, ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ, ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ” προϋπολογισμού 349.999,99 €.

Εγκρίναμε την Μελέτη και προχωρήσαμε στην κατάρτιση των όρων διακήρυξης για: «Προμήθεια επιβατηγού οχήματος τύπου SUV για τις ανάγκες του Δήμου Αγρινίου» με Προϋπολογισμό 39.000,00 Ευρώ.

Προχωρήσαμε στην κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού διαγωνισμού για «Προμήθεια λεωφορείου για τις ανάγκες της στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ) – οικοτροφείων του εργαστήριού «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» αξίας 74.900,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24 %

Εγκρίναμε την Μελέτη (Τεχνικών Προδιαγραφών) – και προχωρήσαμε στην κατάρτιση των όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την “Σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου με Προϋπολογισμό 168.370,00 Ευρώ.

Εγκρίναμε την Μελέτη και προχωρήσαμε στην κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ & ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (Γ’ ΦΑΣΗ)” προϋπολογισμού 349.999,99 €.

Εγκρίναμε την Μελέτη και προχωρήσαμε στην κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΣΠΟΛΑΪΤΑΣ” προϋπολογισμού 120.000,00 € .
Συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε».