Δήμος Αγρινίου: Εγκρίθηκε η επιδότηση του Αστικού Κ.Τ.Ε.Λ. για το 2021

Μετά από αίτηση – πρόταση  του «Αστικού Κ.Τ.Ε.Λ. Αγρινίου» συζητήθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου η σύναψη σύμβασης για τη συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στη δαπάνη του μεταφορικού έργου της παραπάνω επιχείρησης για το έτος 2021, σε γραμμές  οι οποίες παρουσιάζουν μικρή επιβατική κίνηση.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του «Αστικού Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.» και του Δήμου, κάποιες από τις γραμμές και δρομολόγια που εκτελούνται, παρουσιάζουν μεγάλη μείωση στο επιβατικό κοινό, η οποία οφείλετε κυρίως στη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και στη χρήση των ιδιωτικών οχημάτων.

Τα μέτρα επίσης που έχει πάρει η πολιτεία για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού είχαν σαν αποτέλεσμα η μέση πληρότητα σε μέρος των δρομολογίων να είναι μικρότερη από το 20% της δυναμικότητας των οχημάτων, οι εν λόγω γραμμές – δρομολόγια είναι αδύνατο από οικονομικής άποψης να συνεχίσουν να λειτουργούν.

Επειδή όμως είναι αναγκαία η εξασφάλιση τακτικής αστικής συγκοινωνίας σε περιοχές του Δήμου με λίγους σχετικά κατοίκους, όπου δεν είναι δυνατό να καλυφθεί το κόστος των αστικών συγκοινωνιακών γραμμών χωρίς επιχορήγηση, ζητήθηκε από το αστικό Κ.Τ.Ε.Λ. η συνδρομή του Δήμου.

Οι γραμμές οι οποίες έχουν μικρή πληρότητα σύμφωνα με τα στοιχεία του Αστικού Κ.Τ.Ε.Λ. είναι:

 • Αγρίνιο – Σπολάϊτα – Ματσούκι – Καστράκι
 • Αγρίνιο – Σπολάϊτα
 • Αγρίνιο – Λεπενού
 • Αγρίνιο – Λεπενού – Οχθια
 • Αγρίνιο – Αγγελόκαστρο
 • Αγρίνιο – Παντάνασσα (από Αβώρανη)
 • Αγρίνιο – Παραβόλα (από Αβώρανη)
 • Αγρίνιο – Ποταμούλα
 • Αγρίνιο – Παναιτώλιο
 • Αγρίνιο – Παναιτώλιο – Καινούργιο
 • Αγρίνιο – Παναιτώλιο – Καινούργιο – Παραβόλα – Παντάνασσα – Μυρτιά
 • Αγρίνιο – Λυσιμαχεία
 • Αγρίνιο – Παναιτώλιο – Καινούργιο – Παραβόλα
 • Αγρίνιο – Γαβαλού – Δαφνιάς (μόνο Κυριακή και Σάββατο)

Όπως προέκυψε από την σχετική μελέτη της υπηρεσίας μας του Δήμου η συνολική δαπάνη των δρομολογίων στις παραπάνω γραμμές με μικρή πληρότητα  για το έτος 2021, φτάνει στο ποσό  των 494 περίπου χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α.

Μετά  από πρόταση του Δημάρχου, την οποία αποδέχθηκε το «Αστικό ΚΤΕΛ Α.Ε.», εκτός από τη συνέχιση λειτουργίας των ανωτέρω αναφερόμενων γραμμών αστικής συγκοινωνίας με τη συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο κόστος λειτουργίας, συμφωνήθηκαν επιπλέον και τα παρακάτω:

 • 1. Η συνέχιση της λειτουργίας των γραμμών Μ1 και Μ2 με τιμή εισιτηρίου: 0,80 € για κάθε γραμμή και μειωμένο εισιτήριο 0,60 € για πολύτεκνους, ανέργους και φοιτητές.  Οι ανάπηροι δε θα καταβάλλουν εισιτήριο.
 • 2. Όλοι οι μαθητές (με την επίδειξη του μαθητικού δελτίου), μετακινούνται σε όλα τα δρομολόγια της αστικοποιημένης περιοχής,  πρωί και απόγευμα, με έκπτωση 50%.
 • 3. Την εκτέλεση επιπλέον δρομολογίων στην γραμμή Μ1 προς Νέο Νοσοκομείο Αγρινίου όπως παρακάτω: Σάββατο (16:30, 18:00 και 20:15) και Κυριακή (08:30, 10:00, 13:00, 17:00 και 20:00). Τα ανωτέρω δρομολόγια της γραμμής Μ1 θα εκτελούνται τη Χειμερινή και την Θερινή περίοδο.
 • 4. Την εκτέλεση επιπλέον δρομολογίων στη γραμμή Αγρίνιο – Μακρυνεία  την Κυριακή 08:30, 13:15 και 17:15.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το «Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Αγρινίου Α.Ε.», θα περιλαμβάνει επίσης και τους παρακάτω όρους

 • Α. Συνέχιση της λειτουργίας των γραμμών Μ1 και Μ2 με τιμή εισιτηρίου: 0,8,00 € για κάθε γραμμή και μειωμένο εισιτήριο 0,60 € για πολύτεκνους, ανέργους και φοιτητές.  Οι ανάπηροι δε θα καταβάλλουν εισιτήριο.
 • Β. Όλοι οι μαθητές (με την επίδειξη του μαθητικού δελτίου), θα μετακινούνται σε όλα τα δρομολόγια της αστικοποιημένης περιοχής πρωί και απόγευμα με έκπτωση 50%.
 • Γ. Την εκτέλεση επιπλέον δρομολογίων στην γραμμή Μ1 προς Νέο Νοσοκομείο Αγρινίου όπως παρακάτω:
 • Σάββατο (16:30, 18:00 και 20:15)
 • και Κυριακή (08:30, 10:00, 13:00, 17:00 και 20:00).
 • Τα παραπάνω δρομολόγια της γραμμής Μ1 θα εκτελούνται και τη χειμερινή και την θερινή περίοδο.
 • Δ. Την εκτέλεση επιπλέον δρομολογίων στη γραμμή Αγρίνιο – Μακρυνεία  την Κυριακή (08:30, 13:15 και 17:15).

Όλα τα δρομολόγια που εκτελούνται από το Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ. καθώς και τα πρόσθετα δρομολόγια που εγκρίνονται με την υπό σύναψη σύμβαση, θα εκτελούνται με ακρίβεια και θα τροποποιούνται μόνο μετά από απόφαση Δημάρχου.


Λευτέρης Τηλιγάδας
«Agrinio365» Media Group | AgrinioTimes.gr – Antenna-Star.gr