Δήμος Αγρινίου: Τρεις δίμηνες προσλήψεις στους κλάδους καθαριότητας και φυλάκων

O Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει ότι για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για το έτος 2021, θα προχωρήσει στην πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας:

Δύο (2) ατόμων κατηγορίας – κλάδου ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων και

Ένα (1) άτομο κατηγορίας – Κλάδου ΔΕ Φυλάκων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός τεσσάρων (4) ημερών ήτοι από 15 Ιουλίου 2021 έως και 18 Ιουλίου 2021 να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, και να την υποβάλουν μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail: [email protected]