Δήμος Αγρινίου: Ο Βασίλης Φωτάκης για το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2021

Εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Βασίλη Φ. Φωτάκη για το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2021 στο Δήμο Αγρινίου

«Ύστερα από πολλά μνημονιακά χρόνια και τους σχετικούς οικονομικούς περιορισμούς κληθήκαμε ξαφνικά να διαχειριστούμε και μια πρωτοφανή υγειονομική κρίση πρώτου μεγέθους με εκρηκτικές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς. 

Εννοώ φυσικά την πανδημία του κορωνοϊού. Μέσα σε ένα αντίξοο περιβάλλον, έπρεπε να επιδείξουμε γρήγορα αντανακλαστικά, και με υπευθυνότητα και σοβαρότητα να οργανώσουμε με χρηστό τρόπο τόσο τα οικονομικά μας όσο και το ανθρώπινο δυναμικό, με σκοπό να ανταπεξέλθουμε στον κοινωνικό και αναπτυξιακό μας ρόλο.

Οι κατευθύνσεις του Τεχνικού Προγράμματος στο πεδίο των έργων αφορούν κυρίως την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής, έργων που είναι απαραίτητα για τον τόπο μας προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες.

Πρόκειται για ένα ρεαλιστικό, υλοποιήσιμο πρόγραμμα που έχει λάβει υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου από ίδιους πόρους και από διάφορες πηγές χρηματοδότησης, τα αιτήματα των Δημοτικών Κοινοτήτων τα οποία αξιολογήθηκαν και ιεραρχήθηκαν, στο μέτρο πάντα του εφικτού, καθώς και τη δυνατότητα ωρίμανσης και υλοποίησης μέσα στο 2021 ορισμένων χρηματοδοτούμενων έργων.

Ανταποκρίνεται πλήρως στις δεσμεύσεις της δημοτικής αρχής. Είναι ταυτόχρονα βαθιά αναπτυξιακό και υλοποιήσιμο, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και χρηματοδοτήσεις. Για πρώτη φορά είδαμε να σχεδιάζονται εμβληματικά έργα, να πραγματοποιούνται μεγάλες, μεσαίες και μικρές επεμβάσεις στο σύνολο του Δήμου. Ο δε όγκος των κεφαλαίων που επενδύθηκαν και επενδύονται σε συντηρήσεις, επισκευές, είναι αξιοσημείωτος.

Προσπαθώντας να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των καιρών και της κοινωνίας, συγκροτήσαμε, υλοποιήσαμε και υλοποιούμε ένα πολυεπίπεδο τεχνικό πρόγραμμα, με διαφάνεια, τήρηση της νομιμότητας και των αυστηρών διαδικασιών που επιτάσσει το νομοθετικό πλαίσιο και στα πλαίσια των οικονομικών μας δυνατοτήτων.

Πιστεύουμε ότι το τεχνικό πρόγραμμα που σας παρουσιάζουμε σήμερα θα θέσει τις βάσεις ώστε να γίνει ο Δήμος Αγρινίου ένας σύγχρονος Ευρωπαϊκός δήμος με αύξηση του αστικού του εξοπλισμού, καλύτερη ποιότητα ζωής για τους κατοίκους του, αλλά και τους επισκέπτες που φιλοδοξούμε να πολλαπλασιαστούν τα επόμενα χρόνια.

 Ένας δήμος με λειτουργικό σχεδιασμό του χώρου και των δραστηριοτήτων του, που αισιοδοξούμε να αποτελέσει πόλο ανάπτυξης και εξωστρέφειας για όλη την Δυτική Στερεά. Για αυτό και είναι προσανατολισμένο στον άνθρωπο και στις υποδομές υπέρ αυτού.

Καθίσταται πλέον αναγκαία η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με παραχώρηση στους Δήμους όχι την εκτέλεση αλλά το σχεδιασμό και την δυνατότητα χρηματοδότησης της λειτουργίας τους. Μια νέα Τοπική Διακυβέρνηση εν όψει και των διαρθρωτικών αλλαγών στον καταστατικό χάρτη της Αυτοδιοίκησης».