Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας: Πρόσκληση για ανάθεση υπηρεσίας

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

3. Την αναγκαιότητα υπηρεσίας δασκάλου για την εκμάθηση μουσικών οργάνων φιλαρμονικής Μεδεώνος για το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας.

4. Τον ΚΑΕ 00-6117.004 για αμοιβή δασκάλου για την εκμάθηση χορωδίας Βόνιτσας και την Α.Α.Υ. Α-146/2020 όπου έχει διατεθεί πίστωση 2.000 ευρώ για το έτος 2020 καθώς και 6.000 ευρώ που θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2021.

Καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για την υπηρεσία:

1. Εκμάθηση μουσικών οργάνων φιλαρμονικής Μεδεώνος από 1 Οκτωβρίου 2020 έως και 30 Ιουνίου 2021.

Από τις 15 Σεπτεμβρίου έως και 1 Οκτωβρίου με το άνοιγμα των σχολείων ο δάσκαλος είναι υποχρεωμένος να στείλει ενημέρωση στα σχολεία και τους μαθητές για να πραγματοποιήσει οντισιόν στους ενδιαφερόμενους μαθητές.

Η σύμβαση δεν θα έχει ισχύ για το διάστημα και μόνο σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η λειτουργία φιλαρμονικής λόγω μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης του sars-covid-19.

Απαραίτητα προσόντα:
1. Δίπλωμα η πτυχίο πνευστού οργάνου (επιπλέον προσόν αν υπάρχει πτυχίο για
περισσότερα όργανα)
2. πτυχίο ενοργάνωσης
3. πτυχίο αρμονίας, φόυγκας – σύνθεσης
4. προϋπηρεσία στο αντικείμενο (βεβαίωση προϋπηρεσίας τουλάχιστον 1 έτος)
5. βιογραφικό σημείωμα

Τα ανωτέρω είναι απαραίτητα ζητούμενα προσόντα και κριτήρια επιλογής απαραίτητη η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και ικανότητας υποβολής οικονομικής προσφοράς.

Σε περίπτωση που τα μέτρα για την πανδημία του sars-covid-19 επιβάλλουν μη λειτουργία φιλαρμονικής για το διάστημα αυτό δεν πληρώνεται ο δάσκαλος.

Θα πρέπει να λαμβάνει απαραίτητα όλα τα μετρά προστασίας από την πανδημία του sarscovid-19 κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Οι υποχρεώσεις:

Α) από 1 Οκτωβρίου μέχρι 15 Ιουνίου και είναι απαραίτητη η παρουσία της φιλαρμονικής στην περιφορά της εικόνας Αγίου Αθανασίου Κατούνας και στις λιτανείες που θα γίνουν Ιούλιο – Αύγουστο στην Δ.Ε. Μεδεώνος, κάλαντα πρωτοχρονιάς και Χριστουγέννων στο Δημαρχείο Κατούνας, σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του δήμου, 25 Μαρτίου στην Κατούνα, σε 2 εκδηλώσεις Ιούλιο – Αύγουστο εντός Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας

Β) 7 φορές το μήνα στην Κατούνα και 4 φορές στον Αετό (τις 2 από τις οποίες στην Τρύφου αν υπάρχει ενδιαφέρον)

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την παραπάνω υπηρεσία μέσω e-mail ή ταχυδρομικά (στην ανωτέρω διεύθυνση) έως και τις 03-09-2020 και ώρα 13:00.