Δήμος Αμφιλοχίας: Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 20 Σεπτέμβρη

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας την 20η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Η ανακοίνωση του Δήμου: 

ΘΕΜΑ 1ο: «1η Παράταση εργασιών του έργου «Δίκτυο Πυρόσβεσης εγκατάστασης ποιμνιοστασίων στην Κοινότητα Κεχρινιάς».

[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος(Αντιδήμαρχος)]

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ (υπερβατικός), του έργου «Δίκτυο Πυρόσβεσης περιοχών εγκαταστάσεων ποιμνιοστασίων στην Κοινότητα Κεχρινιάς)».

[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος(Αντιδήμαρχος)]

ΘΕΜΑ 3ο: «1η Παράταση εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ TΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Μελέτη οδοποιίας Θεριακήσι – Καστριώτισσα)»

[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος(Αντιδήμαρχος)]

ΘΕΜΑ 4ο: «Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμφιλοχίας» με Α/Α 1 της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμφιλοχίας» και Κωδ. ΟΠΣ 6002278του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».

[Εισηγήτρια: Η κα. Χαρδαλιά Λαμπρινή (Αντιδήμαρχος)]

ΘΕΜΑ 5ο: «Εισηγητική έκθεση 2ου τριμήνου του έτους 2023 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού».

[Εισηγητής: Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας (Αντιδήμαρχος)]

 

Διαβάστε επίσης: Αιτ/νία: Κάλεσμα στήριξης για την απεργία της Πέμπτης 21/09 από τους συνταξιούχους ΙΚΑ