Ο Δήμος Ναυπακτίας αναζητά οικόπεδα για τη δημιουργία υπαίθριων parking

Ο Δήμος Ναυπακτίας ανακοινώνει, ότι με την αριθμ.πρωτ. 16040/3-7-2017 Διακήρυξη Δημάρχου Ναυπακτίας, έχει προκηρυχθεί μειοδοτική δημοπρασία για την μίσθωση χώρων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για στάθμευση οχημάτων δυτικά της πόλης Ναυπάκτου.

Κ α λ ο ύ ν τ α ι οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύμφωνα με τους όρους της ως άνω διακήρυξης, που έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας, να υποβάλλουν μέχρι την 24η-Ιουλίου 2017 αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Τα ακίνητα θα πρέπει να βρίσκονται στη περιοχή δυτικά της πόλης Ναυπάκτου που περικλείεται από τις οδούς Θέρμου, Εθνικής Συμφιλίωσης, Πραντούνα, Εθνικής Αντιστάσεως, Ναυμαχίας και Σοϊδάκαθώς και Δυτικά του χειμάρρου Λαγκαδούλα στα προβλεπόμενα από το Σχέδιο Πόλης οικοδομικά τετράγωνα με αριθμό 299,301,302,311,312,313.
να έχουν έκταση 500,00 τετραγωνικά μέτρα και πλέον.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2634-0-38544 (κ. Δημήτρης Ραυτόπουλος) & 2634-0-38548 (κ. Αθηνά Κανέλλου).