Δήμος Ναυπακτίας: Απαγορεύεται η αφισοκόλληση και η παράνομη τοποθέτηση πινακίδων

Δήμος Ναυπακτίας: «Προστατεύω την πόλη μου από τη ρύπανση»

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας ζητούν τη συνδρομή των πολιτών στην αντιμετώπιση του φαινομένου της εκτεταμένης αφισοκόλλησης και της παράνομης τοποθέτησης πινακίδων. Ιδιαίτερα στη Ναύπακτο, η οπτική ρύπανση που καταγράφεται στους κοινόχρηστους χώρους υποβαθμίζει την όψη της πόλης, την καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών και σε κάθε περίπτωση επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον.

Για το λόγο αυτό, καλούνται όλοι, πολίτες και φορείς να τοποθετούν ενημερωτικό υλικό αποκλειστικά και μόνο στους πίνακες ανακοινώσεων που έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικά σημεία της πόλης και να τηρούν τον Κανονισμό.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Ναυπακτίας, η αυθαίρετη αφισοκόλληση επισύρει την επιβολή διοικητικού προστίμου στον παραβάτη.