Ο Δήμος Ναυπακτίας ιδρύει τη δική του Ενεργειακή Κοινότητα

Ο Δήμος Ναυπακτίας ιδρύει τη δική του Ενεργειακή Κοινότητα  – Β. Γκίζας: «Στόχος μας να αυτοδιαχειριζόμαστε τα ενεργειακά μας θέματα»

Ο Δήμος Ναυπακτίας προχωρά στην ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα Ναυπακτίας Συν.Πε.» και βασικούς μετόχους τα Νομικά του Πρόσωπα. Στόχος του Δήμου Ναυπακτίας είναι η προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, η παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, αλλά η καινοτομία στον ενεργειακό τομέα μέσω της δραστηριοποίησης σε τομείς όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και η Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).

Η «Ενεργειακή Κοινότητα Ναυπακτίας» θα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στην αρχική σύνθεση θα μετέχουν ο Δήμος Ναυπακτίας με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 40%, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Ναυπακτίας (ΔΕΥΑΝ) με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 20%, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπακτίας με 10%, η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης με 15% και η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης με 15%.

Πρακτικά, μέσω της Ενεργειακής Κοινότητας θα επιτυγχάνονται σημαντικά οφέλη σε επίπεδο εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας και μείωσης δαπανών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, με συνολικά 384 παροχές ο Δήμος Ναυπακτίας θα εξοικονομεί 7.029.488 kWh ανά έτος ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχούν σε 800.505 ευρώ ανά έτος.  Αντίστοιχα, η ΔΕΥΑΝ με 51 παροχές θα εξοικονομεί 4.653.039 kWh ανά έτος που αντιστοιχεί σε 527.894 ευρώ ανά έτος, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο με 10 παροχές θα εξοικονομεί 155.939 kWh/έτος και 21.609 ευρώ ανά έτος.  Ενώ, κατά 352.632 ευρώ ετησίως θα μειωθεί η δαπάνη που αντιστοιχεί στην εξοικονόμηση 2.245.856 kWh ανά έτος των 650 παροχών ευάλωτων νοικοκυριών (ΤΕΒΑ).  Μάλιστα, η προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού για τα ευάλωτα νοικοκυριά χρηματοδοτείται πλήρως (100%) από το ΕΣΠΑ.

Ο Δήμαρχος κ.Βασίλης Γκίζας, δίνοντας το στίγμα των επιδιώξεων της δημοτικής αρχής, σημείωσε: «Ο Δήμος Ναυπακτίας, σε συνέχεια των ενεργειών που έχει δρομολογήσει και αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο ενεργειακών και περιβαλλοντικών εφαρμογών, όπως η διαχείριση απορριμμάτων και ανακύκλωσης, η δημιουργία Πράσινου Σημείου, η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων του 1ου Γυμνασίου-Λυκείου, το σύστημα χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, προχωρά ακόμη παραπέρα προσβλέποντας να αντιμετωπίσει ακόμη πιο αποτελεσματικά τις σύγχρονες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Μέσω της «Ενεργειακής Κοινότητας» θα διαχειριστούμε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους, θα εξοικονομήσουμε σημαντικά ποσά για το Δήμο μας και το ακόμη σημαντικότερο είναι ότι  θα προχωρήσουμε σε δράσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη. Σκοπός μας είναι να μπορούμε να αυτοδιαχειριζόμαστε τα ενεργειακά μας θέματα, να είμαστε ευέλικτοι, ανταγωνιστικοί και αναπτυξιακοί, προς όφελος πάντα της τοπικής μας κοινωνίας».