Δήμος Πατρέων: Διακοπή Νερού και Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Από την Δ.Ε.Υ.Α.Π. ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 15-7-2020, από 8:00 έως 15:00 λόγω εργασιών συντήρησης δικτύου θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στο Τοπικό διαμέρισμα Τσουκαλεΐκων της Δημοτικής Ενότητας Βραχνεΐκων.

Παρακαλούμε να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα. Από την Υπηρεσία θα καταβληθεί προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης. Η Δ.Ε.Υ.Α.Π. παρακαλεί για την κατανόηση των συμπολιτών.

Δια ζώσης συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, θα πραγματοποιηθεί την 17η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 το πρωί στο κτίριο Λαδόπουλου, με τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων (Κουτσουμπελίτης Ν.) (εισηγητής: Διονύσης Πλέσσας – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας – Αρμόδιος Διευθυντής).

2. Εξέταση ένστασης κατά της υπ’ αριθ. 186/25-6-2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 69ΙΞΩΞΙ-ΧΩ1), αναφορικά με την τροποποίηση εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών επί προβλεπόμενου από το Σχέδιο Πόλεως κοινοχρήστου χώρου πλατείας στο Ο.Τ./Κ.Χ. 1185μ, προβλεπομένων δρόμων μεταξύ των Ο.Τ. 1185ι και 1185θ και προβλεπόμενου χώρου παιδικού σταθμού στο Ο.Τ./Κ.Φ. 1185ι ιδιοκτησίας κ.κ. Βαρβάρας Παναγιωτακοπούλου., Δημητρίου Παναγιωτακοπούλου, Αγγελικής Αδαμαντίδου και Ιωάννας Παναγιωτακοπούλου στην περιοχή «Ψαροφάϊ», λόγω άρσης απαλλοτρίωσης» (εισηγητής: Μιχαήλ Αναστασίου – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).

3. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος), ιδιοκτησίας του κ. Γεωργίου Μπιρμπίλη, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4/1992 Μ.Π.Ε. του ρυμοτομικού σχεδίου Κ. Ροδινής του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Μιχαήλ Αναστασίου – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).

4. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση της ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας της κας Διαμάντως Γεωργοπούλου που βρίσκεται επί της οδού Ρετηνιώτη, στη συμβολή της με την οδό Πάργας, μεταξύ των Ο.Τ. 1146 Α και 1130 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών (εισηγητής: Μιχαήλ Αναστασίου – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).

5. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (εντός του ΚΧΓ52-πλατεία), ιδιοκτησίας του κ. Θεόδωρου Στρατούλια σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 35/03 Διορθωτική Πράξη επί της υπ’ αριθ. 7/97 πράξης εφαρμογής στην περιοχή «Αγ. Παντελεήμονας – Παραλία Προαστείου» του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Μιχαήλ Αναστασίου – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).

6. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση προβλεπομένων κοινοχρήστων χώρων – (δρόμοι) μεταξύ των Ο.Τ 95, 66 & 65Α – ιδιοκτησίας της κ. Αγγελικής Παπασπυροπούλου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3/15 Διορθωτική Πράξη επί της υπ’ αριθ. 7/97 πράξης εφαρμογής στην περιοχή «Αγ. Παντελεήμονας – Παραλία Προαστείου» του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Μιχαήλ Αναστασίου – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).

7. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση προβλεπομένων κοινοχρήστων χώρων (δρόμοι) – μεταξύ των Ο.Τ 23, 24 & 33 – ιδιοκτησίας των κ.κ Ευαγγελίας Παντελή και Μαρίνου Σκανδάμη, μέσω συμψηφισμού και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/05 Πράξη Εφαρμογής στην περιοχή ²Ζαβλάνι² του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Μιχαήλ Αναστασίου – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).

Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μιχαήλ Αναστασίου