Δήμος Θέρμου: Σύσσωμη η αντιπολίτευση για οδικό άξονα Θέρμο-Ναύπακτος

Συμπολίτισσες και συμπολίτες,

Ανταποκρινόμενοι στο θεσμικό μας ρόλο που είναι να αναδεικνύουμε θέματα και προβλήματα του Δήμου μας, καταθέσαμε αίτημα στο  δημοτικό συμβούλιο για το θέμα του δρόμου Θέρμου-Ναυπάκτου, αυτού του  σημαντικού οδικού άξονα του οποίου η κατασκευή  θα βγάλει το Θέρμο από τη γεωγραφική απομόνωση. Και οι 10 δημοτικοί σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης, θέλαμε, με τη συζήτηση του θέματος, στο δημοτικό συμβούλιο, να ενημερωθούμε για τις εξελίξεις, όσον αφορά στην πορεία του σημαντικού αυτού θέματος και από κοινού, με τους 11 δημοτικούς συμβούλους  της πλειοψηφίας, να χαράξουμε κοινή πορεία δράσης, προβαίνοντας σε όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται για την προώθηση του θέματος.  Έγινε αναλυτική συζήτηση και ενημέρωση στη συνεδρίαση της 26ης Φεβρουαρίου 2021 και αποφασίστηκε να γίνει συνεννόηση μεταξύ του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και των Αρχηγών των δημοτικών παρατάξεων, ώστε να υπάρξει κοινό ψήφισμα και σύνθεση των διαφορετικών προτάσεων.

Παρά την τεράστια προσπάθεια που έγινε και αφού συμπεριλάβαμε όλες, σχεδόν, τις θέσεις της δημοτικής πλειοψηφίας, υπήρξε κωλυσιεργία και άρνηση να συμπεριληφθούν στην απόφαση:

    • 1. Δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τη σύσκεψη που προτείναμε να γίνει στο Θέρμο με παρουσία του δημοτικού συμβουλίου, των φορέων της περιοχής και του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριου Φαρμάκη .
    • 2. Παρουσία των βουλευτών του νομού στη σύσκεψη.

Αρνούμενοι , λοιπόν , ο κ. Δήμαρχος και η δημοτική πλειοψηφία τα δυο παραπάνω αυτονόητα, δεν επεδίωξαν  τη συναίνεση και την κοινή πορεία για ένα θέμα στο οποίο δεν υπάρχουν περιθώρια για διαφωνίες και αντιπολίτευση. Επίσης ,στις τοποθετήσεις μας τονίσαμε την ανάγκη να διεκδικήσουμε την εκπόνηση μελέτης του τμήματος Ναύπακτου- Θέρμου που μπορεί να κάνει η Περιφέρεια, ενώ η δημοτική πλειοψηφία μιλούσε για τον άξονα Αντίρριο – Καρπενήσι μέσω Ναυπάκτου – Θέρμου, ένα τεράστιο οδικό έργο πολλών εκατομμυρίων ευρώ!!

Συνεπώς, η μη κοινή και ομόφωνη  απόφαση του δημοτικού συμβουλίου βαρύνει αποκλειστικά τη δημοτική πλειοψηφία που έδειξε ξεκάθαρα  ότι δεν έχει διάθεση συναίνεσης, κοινής πορείας και δράσης για τα  μείζονα ζητήματα του τόπου μας.

Το ψήφισμα που καταθέσαμε ήταν ευσύνοπτο με συγκεκριμένη στόχευση και διεκδίκηση χωρίς πλατειασμούς και ανακάτεμα όλων των ζητημάτων που απασχολούν τον τόπο μας, γιατί, όταν σε μια σύσκεψη θέτεις όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον τόπο, δεν εξασφαλίζεις καμιά δέσμευση των υπευθύνων και έχει ως εξής:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου στη συνεδρίαση της 12ηςΜαρτίου 2021 εξέτασε το θέμα του οδικού άξονα Θέρμου – Ναυπάκτου, μετά από την εισαγωγή του Θέματος από δέκα (10) δημοτικούς συμβούλους της Αντιπολίτευσης και αφού άκουσε τις τοποθετήσεις των συμβούλων για το θέμα και το ιστορικό του θέματος, και μετά από εκτενή σχετική ενημέρωση από τον κ. Δήμαρχο για τις ενέργειες που έχουν γίνει ως τώρα ή που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο, κατέληξε στα εξής:

Είναι απαραίτητο να υλοποιηθεί η ήδη υποβληθείσα από το 2017 πρόταση για ένταξη στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (Σ.Π.Ε.Μ.) της κατασκευής του οδικού άξονα Αντίρριο – Καρπενήσι μέσω Ναυπάκτου – Θέρμου και προς αυτή την κατεύθυνση να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες και επιπλέον να εξεταστεί από το Υπουργείο Υποδομών η δυνατότητα για απευθείας ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών, βάσει του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση – μελέτη – εκτέλεση του εν λόγω έργου.

Στο πλαίσιο αυτό το τμήμα Ναύπακτος – Θέρμο του οδικού άξονα πρέπει να αποτελέσει, όπως έχει συμφωνηθεί και μεταξύ των Δημάρχων Θέρμου και Ναυπακτίας, το πρώτο τμήμα του έργου που θα υλοποιηθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  και γι΄ αυτό το σκοπό να προχωρήσουν στη σύνταξη της σχετικής μελέτης  για νέα  χάραξη..

Να διοργανωθεί στο Θέρμο, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από το Πάσχα ως το καλοκαίρι ευρεία σύσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου με συμμετοχή και των τοπικών φορέων, στην οποία να προσκληθούν: ο Περιφερειάρχης κ. Νεκτάριος Φαρμάκης και οι βουλευτές του νομού προκειμένου να αναλυθεί η κατάσταση και η πρόοδος αναφορικά με τον στόχο για την υλοποίηση του εν λόγω οδικού άξονα που αποτελεί τη σημαντικότερη υποδομή για την ανάπτυξη του Δήμου Θέρμου και την έξοδό του από τη γεωγραφική απομόνωση.

Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί στο Υπουργείο Υποδομών, στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και στους βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό.»

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
ΟΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ:

«ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ  ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΟΥ»: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΟΛΑΣ,
«ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ»: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ,
«ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΟΥ»: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ,
«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΠΟΥΓΑΣ.