Δήμος Ξηρομέρου: Οργάνωση της υπηρεσίας αποκομιδής – Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (Photos)

Ανάρτηση του Δημάρχου Ξηρομέρου κ. Γιάννη Τριανταφυλλάκη

Πρωταρχικό μας μέλημα ήταν η οργάνωση της υπηρεσίας αποκομιδής με οικονομοτεχνικούς όρους. Συνειδητά προχωρήσαμε σε αποκομιδή με ιδία μέσα και προσωπικό, γεγονός που στο ξεκίνημα είχε αντικειμενικές δυσκολίες και το γνωρίζαμε.

Αναλαμβάνοντας το πολιτικό κόστος και την ευθύνη και με την βοήθεια του Υπουργείου, φιλικών Δήμων (Βόνιτσας, Λευκάδας, Αθηναίων) και την αξιοποίηση προγραμμάτων καταφέραμε να «στήσουμε» την υπηρεσία μας.

Σε τεχνολογικό εξοπλισμό ο Δήμος προμηθεύτηκε και λειτούργησε:

1.Δορυφορικό όχημα για κλαδέματα και ογκώδη
2.Καινούργιο απορριμματοφόρο 16 m3
3. Μεταχειρισμένο απορριμματοφόρο 22m3 (πρόσφατο απόκτημα)
4.Κυκλοφορία οχήματος hook lift και χρήση 2 press container
5 Λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Παράλληλα, εντάξαμε τον Δήμο Ξηρομέρου σε πρόγραμμα ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών.

Εξελίσσεται η διαδικασία με εξασφαλισμένους πόρους από το ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας) για σύστημα ανακύκλωσης βιοαποβλήτων.

Υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση για πιλοτικό έργο ανακύκλωσης – μπλε κάδου.

Συντάχθηκε το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Κατατέθηκαν ώριμες προτάσεις στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και στο Υπουργείου Περιβάλλοντος για ανταποδωτική ανακύκλωση.

Τέλος, στόχος είναι η αγορά μικρού απορριμματοφόρου 8 m3 (για ανανέωση του στόλου), η διαχείριση της ανεξέλεγκτης απόθεσης ογκωδών και η δημιουργία Πράσινου Σημείου στα όρια του Δήμου.