Δήμος Ξηρομέρου: Πρόσκληση εκδήλωσης για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπής υφιστάμενης άδειας σε άλλο τύπο.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αποκτήσει νέα άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο, να υποβάλλει σχετική αίτηση στις υπηρεσίες της Περιφέρειας μέχρι την Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 13:30, συνοδευόμενη από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά των άρθρων 109 και 110 του Ν. 4070/2012.

Επισυνάπτεται το επίσημο έγγραφο για περισσότερες λεπτομέρεις: ΕΔΩ:

Διαβάστε επίσης: ΤΕΒΑ – Αιτ/νία: Διανομή Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στους ωφελούμενους