Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπακτίας: Συνεδριάζει δια περιφοράς το Δ.Σ. την Παρασκευή

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπακτίας: Συνεδριάζει δια περιφοράς το Δ.Σ. την Παρασκευή 19.2.2021

Η διά περιφοράς συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 18.30 το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί στις 19.30.Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

1. 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος στο Δήμο Ναυπακτίας για Έκτακτη Επιχορήγηση ποσού 30.000,00 €, με σκοπό την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων προς αντικατάσταση των υπαρχόντων στο Λιμένα Ναυπάκτου.

3. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 221

4. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης άσεων .

5. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειώνσύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 221

6. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 αρθρ. 221

7. Συγκρότηση επιτροπής  για την  παραλαβή μικρών έργων –εργασιών συντήρησης έως 5.869,40 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 15 & 20 του ΠΔ 171/87  τα οποία δεν έχουν καταργηθεί ρητά από τον νέο νόμο 4412/2016 και εξακολουθούν να ισχύουν.

8. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως  κας Κάτσενου Γεωργίας για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αντιρρίου με εκτέλεση έργου μόνιμης φύσεως και για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ   8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»

9. Λήψη απόφασης επί αιτήσεωςτης Ελένη Κονιστή & ΣΙΑ Ε.Ε. για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου με εκτέλεση έργου μόνιμης φύσεως και για τηντοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις τηςΕΔ8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»

10. Λήψη απόφασης επί αιτήσεωςΔημητρόπουλος Γ. Ξάνθης Μ. Ο.Ε. για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου με εκτέλεση έργου μόνιμης φύσεως και για τηντοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις τηςΕΔ8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»

11. Λήψη απόφασης επί αιτήσεωςΜελαχρής Αθανάσιος & ΣΙΑ Ο.Ε. για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου με εκτέλεση έργου μόνιμης φύσεως και για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ   8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»

12. Λήψη απόφασης επί αιτήσεωςΓΟΥΑΙΖ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΙΚΕ για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ   8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»