Διοικητής Π.Υ. Ναυπάκτου: «Προσοχή στην καύση αγροτικών εκτάσεων» (Video)

Ανακοίνωση Διοικητή Π.Υ. Ναυπάκτου, Επιπυραγού Κωνσταντίνου Μπέκου του Ιωάννη:

«Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρατηρήθηκε μεγάλος αριθμός αγροτικών υπαίθριων πυρκαγιών, εφιστούμε την προσοχή στους πολίτες ώστε να μην προβαίνουν στην καύση αγροτικών εκτάσεων χωρίς πρώτα να έχουν πάρει τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφαλείας.

Συγκεκριμένα, απαγορεύεται από 1η Νοεμβρίου μέχρι και 30 Απριλίου του επόμενου έτους η καύση αγροτικών εκτάσεων που βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων ή σε απόσταση μικρότερη από 300 μέτρα από αυτές και πενήντα (50) μέτρα από δεντροστοιχίες, χωρίς την άδεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και χωρίς να ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφαλείας, όπως δημιουργία ζώνης πλάτους δέκα (10) μέτρων, τεμαχισμός με άροση της υπό καύση περιοχής, διαβροχή της ζώνης στην πλευρά του Δάσους, εξασφάλιση φορητών μέσων για την αντιμετώπιση επέκταση της φωτιάς όπως υδροφόρες, πτυοσκάπανα και γεωργικοί ελκυστήρες.

Για τις λοιπές αγροτικές περιοχές, επιτρέπεται η καύση αγροτικών εκτάσεων κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα (1η Νοεμβρίου – 30η Απριλίου), μόνο όταν λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφαλείας, όπως εξασφάλιση της παρουσίας φορητών μέσων για την αντιμετώπιση τυχόν επέκτασης της φωτιάς από απρόβλεπτα αίτια (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκάπανων, κλπ.) καθώς και οχήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν και μόνο σε περιπτώσεις ομαδικών καύσεων».

nafpaktianews.gr