Σε δύο προσλήψεις προχωρά ο Δήμος Ξηρομέρου

Στην πρόσληψη προσωπικού µε σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου προχωρά ο Δήμος Ξηρομέρου.

Η μια θέση αφορά ηλεκτρολόγο και η άλλη θέση υδραυλικό.

Οι συμβάσεις διαρκούν 8 μήνες.

Δείτε εδώ τα συνημμένα