Ε.Ο.Δ.Υ.: 174 κρούσματα γρίπης – Κανένα κρούσμα την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και 2021

Ενημέρωση σχετικά με κρούσματα γρίπης, Δεδομένα από το Σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων, Ιούλιος – Αύγουστος 2022

Η εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη ανήκει στα νοσήματα που επιτηρούνται μέσω του Συστήματος Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων (ΣΥΔΝ) του ΕΟΔΥ. 

Συνολικά, από τις 7 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, δηλώθηκαν μέσω του ΣΥΔΝ 174 κρούσματα γρίπης (86 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα με PCR και 88 με αντιγονική δοκιμασία). 

Εκατόν εβδομήντα δύο (172) κρούσματα ανήκαν στον τύπο Α και δύο (2) στον τύπο Β. Υποτυποποιήθηκαν 25 δείγματα τύπου Α, εκ των οποίων τα 24 ανήκαν στον υπότυπο A(Η3Ν2) και 1 στον υπότυπο A(Η1Ν1). 

Ο αριθμός των δηλωθέντων κρουσμάτων ήταν σχεδόν πέντε φορές υψηλότερος από τον αριθμό των κρουσμάτων που δηλώθηκαν την ίδια περίοδο το 2019 μέσω του ΣΥΔΝ (37 κρούσματα γρίπης), ενώ δεν δηλώθηκε κανένα κρούσμα γρίπης το χρονικό διάστημα 2020-2021.

Από τα δηλωθέντα κρούσματα γρίπης, 160 ήταν Έλληνες (92%) και 14 αλλοδαποί (8%) από εννέα χώρες, όλες από το Βόρειο Ημισφαίριο. 

Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων ήταν 22 έτη (εύρος: 1-75 έτη), ενώ 10 κρούσματα ήταν παιδιά ηλικίας ≤12 ετών. Το 58% των κρουσμάτων ήταν άνδρες. 

Η κατανομή των κρουσμάτων γρίπης ανά εβδομάδα έναρξης συμπτωμάτων απεικονίζεται στο Διάγραμμα:

Διάγραμμα: Εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης ανά εβδομάδα έναρξης συμπτωμάτων (για τα κρούσματα που ήταν διαθέσιμη η αντίστοιχη πληροφορία), Σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων, σύνολο χώρας, εβδομάδες 26/2022 – 34/2022

Από τα 174 δηλωθέντα κρούσματα γρίπης, τα 35 (20%) νοσηλεύτηκαν και 2 από αυτά εισήχθησαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων με βάση τη δηλωθείσα μόνιμη κατοικία (ή την προσωρινή κατοικία για τους μη μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα) παρουσιάζεται στον Πίνακα:

Περιφέρεια Αριθμός κρουσμάτων (%)
ΑΤΤΙΚΗΣ 143 (82,2)
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18* (10,3)
ΚΡΗΤΗΣ 4 (2,3)
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3 (1,7)
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2 (1,1)
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 (0,6)
ΠΕΛΟΠΠΟΝΗΣΟΥ 1 (0,6)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 (0,6)
ΑΓΝΩΣΤΗ 1 (0,6)
Σύνολο 174 (100)

      *4 από Κυκλάδες και 14 από Δωδεκάνησα

Πίνακας: Γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων με βάση τη δηλωθείσα μόνιμη κατοικία ή την προσωρινή κατοικία για τους μη μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα, Σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων, εβδομάδες 26/2022 – 34/2022

Για  τους 164 μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα υπήρχε διαθέσιμη πληροφορία για ταξίδι στο εσωτερικό εντός της περιόδου επώασης για 160 (98%). Από αυτούς οι 117 ανέφεραν ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας εντός του χρόνου επώασης. 

Ενενήντα τέσσερα κρούσματα (80,3%) είχαν ταξιδέψει στις Κυκλάδες, 9 (7,7%) στο Ν. Αιγαίο, 8 (6,8%) στο Ιόνιο, 3 (2,6%) στο Β. Αιγαίο και 3 (2,6%) σε προορισμούς της Ηπειρωτικής Ελλάδας. 

Ο ΕΟΔΥ παραμένει σε εγρήγορση και παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη της δραστηριότητας του νοσήματος. 

Υπενθυμίζεται ότι για την πρόληψη της διασποράς του ιού στην κοινότητα πρέπει να τηρούνται σχολαστικά τα μέτρα ατομικής υγιεινής και τα μέτρα ατομικής προστασίας, ενώ ο εμβολιασμός παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης για τον πληθυσμό.