Ε.Ο.Δ.Υ.: 6 νέα κρούσματα στην Αιτωλοακαρνανία

Η κατανομή των 1.170 νέων εγχώριων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα: