Ε.Ο.Δ.Υ. – Αχαΐα: Διενεργήθηκαν 1.008 Rapid Tests – 31 θετικά

Ε.Ο.Δ.Υ.: Το Σάββατο 21 Αυγούστου 2021, πραγματοποιήθηκαν 46 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 37 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 13.172 Rapid Tests και ανευρέθηκαν 356 θετικά (2.7%).

  • Από τις 356 περιπτώσεις, οι 189 αφορούν άνδρες και οι 167 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 31.68 έτη. Όσον αφορά την Αχαΐα διενεργήθηκαν 1.008 Rapid Tests και εντοπίστηκαν 31 θετικά.

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ

609 Rapid Tests με 13 θετικά (2.13%) αφορούν σε 8 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 33 έτη

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ: ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΣΕ-ΔΙΑΚΟΠΤΟ 

399 Rapid Tests με 18 θετικά (4.51%) αφορούν σε 8 άνδρες και 10 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 25 έτη