Ε.Ο.Δ.Υ. – Αχαΐα: Διενεργήθηκαν 127 Rapid Tests – 8 θετικά

Ε.Ο.Δ.Υ.: Την Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκαν 21 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 18 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 1.865 Rapid Tests και ανευρέθηκαν 221 θετικά (11.85%).

Από τις 221 περιπτώσεις, οι 109 αφορούν άνδρες και οι 112 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 43,87 έτη.

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
127 Rapid Tests με 8 θετικά (6.3%) αφορούν σε 5 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη