Ε.Ο.Δ.Υ. – Αχαΐα: Διενεργήθηκαν 226 Rapid Tests – 40 θετικά

Ε.Ο.Δ.Υ.: Το Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 22 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 19 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 3.514 Rapid Tests και ανευρέθηκαν 547 θετικά (15.57%).

Από τις 547 περιπτώσεις, οι 275 αφορούν άνδρες και οι 272 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 44.58 έτη.

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ
226 Rapid Tests με 40 θετικά (17.7%) αφορούν σε 22 άνδρες και 18 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη