Ε.Ο.Δ.Υ. – Αχαΐα: Διενεργήθηκαν 346 Rapid Tests – 78 θετικά

Ε.Ο.Δ.Υ.: Την Κυριακή, 14 Αυγούστου 2022, πραγματοποιήθηκαν 29 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 24 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 4172 Rapid Tests και ανευρέθηκαν 900 θετικά (21.57%).

Από τις 900 περιπτώσεις, οι 413 αφορούν άνδρες και οι 487 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 43.96 έτη

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
295 Rapid Tests με 71 θετικά (24.07%) αφορούν σε 34 άνδρες και 37 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ: ΘΕΑΤΡΑΚΙ, ΜΑΡΙΝΑ
51 Rapid Tests με 7 θετικά (13.73%) αφορούν σε 5 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 29 έτη