Ε.Ο.Δ.Υ. – Αχαΐα: Διενεργήθηκαν 354 Rapid Tests – 73 θετικά

Ε.Ο.Δ.Υ.; Την Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 30 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 24 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 3.730 Rapid Tests και ανευρέθηκαν 617 θετικά (16.54%).

Από τις 617 περιπτώσεις, οι 296 αφορούν άνδρες και οι 321 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 46,89 έτη.

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ
354 Rapid Tests με 73 θετικά (20.62%) αφορούν σε 31 άνδρες και 42 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 51 έτη