Ε.Ο.Δ.Υ. – Αχαΐα: Διενεργήθηκαν 399 Rapid Tests – 65 θετικά

Ε.Ο.Δ.Υ.: Το Σάββατο, 8 Ιανουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 44 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 33 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 13757 Rapid Tests και ανευρέθηκαν 1445 θετικά (10.5%).

Από τις 1445 περιπτώσεις, οι 692 αφορούν άνδρες και οι 753 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 36.5 έτη.

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
399 Rapid Tests με 65 θετικά (16.29%) αφορούν σε 34 άνδρες και 31 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη