Ε.Ο.Δ.Υ. – Αχαΐα: Διενεργήθηκαν 466 Rapid Tests – 28 θετικά

Ε.Ο.Δ.Υ.: To Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 47 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 35 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 11.829 Rapid Tests και ανευρέθηκαν 542 θετικά (4.58%).

Από τις 542 περιπτώσεις, οι 284 αφορούν άνδρες και οι 258 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 34.44 έτη.

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
466 Rapid Tests με 28 θετικά (6.01%) αφορούν σε 17 άνδρες και 11 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 21.5 έτη