Ε.Ο.Δ.Υ. – Αχαΐα: Διενεργήθηκαν 489 Rapid Tests – 25 θετικά

Την Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 52 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 43 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 6321 Rapid Tests και ανευρέθηκαν 339 θετικά (5.36%).

Από τις 339632 περιπτώσεις, οι 192 αφορούν άνδρες και οι 147 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 32.43 έτη. Στην Αχαΐα διενεργήθηκαν 489 Rapid Tests και εντοπίστηκαν 25 θετικά.

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

489 Rapid Test με 25 θετικά (5.11%) αφορούν σε 15 άνδρες και 10 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 24 έτη