Ε.Ο.Δ.Υ. – Αχαΐα: Διενεργήθηκαν 496 Rapid Tests – 106 θετικά

Ε.Ο.Δ.Υ.: Την Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 29 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 23 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 12.072 Rapid Tests και ανευρέθηκαν 1877 θετικά (15.49%).

Από τις 1877 περιπτώσεις, οι 882 αφορούν άνδρες και οι 995 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 33.22 έτη.

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
496 Rapid Tests με 106 θετικά (21.37%) αφορούν σε 43 άνδρες και 63 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 32 έτη