Ε.Ο.Δ.Υ. – Αχαΐα: Διενεργήθηκαν 508 Rapid Tests – 37 θετικά

Ε.Ο.Δ.Υ.: Το Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 36 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 32 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 12.444 Rapid Tests και ανευρέθηκαν 487 θετικά (3.91%).

Από τις 487 περιπτώσεις, οι 239 αφορούν άνδρες και οι 248 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 37.05 έτη.

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
508 Rapid Tests με 37 θετικά (7.28%) αφορούν σε 16 άνδρες και 21 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 21 έτη