Ε.Ο.Δ.Υ. – Αχαΐα: Διενεργήθηκαν 516 Rapid Tests – 29 θετικά

Το Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 37 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 32 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 8.795 Rapid Tests και ανευρέθηκαν 313 θετικά (3.56%).

Από τις 313 περιπτώσεις, οι 145 αφορούν άνδρες και οι 168 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 34.33 έτη. Όσον αφορά την Αχαΐα: Διενεργήθηκαν 516 Rapid Tests – 29 θετικά.

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

516 Rapid Tests με 29 θετικά (5.62%) αφορούν σε 13 άνδρες και 16 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 26 έτη