Ε.Ο.Δ.Υ. – Αχαΐα: Διενεργήθηκαν 518 Rapid Tests – 21 θετικά

Ε.Ο.Δ.Υ.: Τo Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 47 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 38 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 8.180 Rapid Tests και ανευρέθηκαν 270 θετικά (3.3%).

Από τις 270 περιπτώσεις, οι 118 αφορούν άνδρες και οι 152 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 35.96 έτη

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ / RAPID TESTS

518 Rapid Tests με 21 θετικά (4.05%) αφορούν σε 6 άνδρες και 15 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 23 έτη