Ε.Ο.Δ.Υ. – Αχαΐα: Διενεργήθηκαν 522 Rapid Tests – 38 θετικά

Ε.Ο.Δ.Υ.: Το Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 36 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 31 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 12.105 Rapid Tests και ανευρέθηκαν 437 θετικά (3.61%).

Από τις 437 περιπτώσεις, οι 235 αφορούν άνδρες και οι 202 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 34.39 έτη.

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
522 Rapid Tests με 38 θετικά (7.28%) αφορούν σε 16 άνδρες και 22 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη