Ε.Ο.Δ.Υ. – Αχαΐα: Διενεργήθηκαν 668 Rapid Tests – 36 θετικά

Το Σάββατο 28 Αυγούστου 2021, πραγματοποιήθηκαν 44 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 35 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 11.553 Rapid Tests και ανευρέθηκαν 280 θετικά (2.42%).

Από τις 280 περιπτώσεις, οι 133 αφορούν άνδρες και οι 147 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 33.31 έτη. Όσον αφορά την Αχαΐα διενεργήθηκαν 668 Rapid Tests και εντοπίστηκαν 36 θετικά.

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ

668 Rapid Tests με 36 θετικά (5.39%) αφορούν σε 12 άνδρες και 24 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 30 έτη