Ε.Π.Ο.: Σχολή ανανέωσης ταυτοτήτων για επίπεδο διπλωμάτων UEFA A’, B’ και C’

Από την Ε.Π.Ο. ανακοινώνεται ότι θα λειτουργήσει σχολή ανανέωσης ταυτοτήτων 2019-2021 διάρκειας 15 ωρών για επίπεδο διπλωμάτων UEFA A’, UEFA B’ και UEFA C’, από 24 έως 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020.

Η παρουσίαση των θεμάτων θα πραγματοποιηθεί με χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας (διαδικτυακά) από την εκπαιδευτική ομάδα της Ε.Π.Ο.

Το παράβολο συμμετοχής στην εν λόγω σχολή είναι για τους προπονητές UEFA A’ 60 ευρώ, για τους προπονητές UEFA B’ 40 ευρώ, για τους προπονητές UEFA C’ 20 ευρώ και κατατίθεται στα γραφεία της Ενώσεως εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και η αίτηση συμμετοχής στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο το πατρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, ο αριθμός κινητού, η κατηγορία διπλώματος και το e-mail του ενδιαφερομένου.

Η κατάθεση της αίτησης και του παραβόλου θα πρέπει να γίνει μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 και ώρα 12:00.