Ε.Π.Σ. Αιτωλοακαρνανίας: Οι Ποινές των Ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν 26 και 27 Νοεμβρίου

Ε.Π.Σ. Αιτωλοακαρνανίας: Σας γνωρίζουμε τις ποινές που επέβαλλε η Πειθαρχική Επιτροπή, κατά τη Συνεδρίαση της 30/11/2022, σε παρεκτραπέντες ποδοσφαιριστές σας, σε αγώνες που διεξήχθησαν 26-27/11/2022.

Η καταβολή της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο., γίνεται εντός προθεσμίας 30 ημερών, από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης.

Αν η καταβολή δεν γίνει στο ως άνω χρονικό διάστημα, τότε η Ε.Π.Σ. δεν θα ορίζει τον επόμενο αγώνα και κάθε επόμενο αγώνα του σωματείου, μέχρι την πληρωμή της οφειλής, ο οποίος και θα κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου σωματείου (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. ειι’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής το οφειλόμενο χρηματικό ποσό για τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. ζ’ Πειθαρχικού Κώδικα).

Τελευταία ημέρα καταβολής των χρηματικών προστίμων του παρόντος ποινολογίου, ορίζεται η 29 Δεκεμβρίου 2022 (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. α’  Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΙΝΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ
1. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓ. 1266213 ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 1 28/11/2022 10
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. 1378056 ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 1 27/11/2022 10
3. ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝ. 1303744 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ 1 27/11/2022 10