Ε.ΠΑ.Μ.: Διαδικτυακή ημερίδα «Δυστοπία – Η Δημοκρατία στο ικρίωμα»

Ε.ΠΑ.Μ.: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: «Δυστοπία – Η Δημοκρατία στο ικρίωμα»

Κυριακή 14 Νοεμβρίου ώρα 11.00 π.μ.