Ε.Σ. Ναυπάκτου: Μελέτη για την αναβάθμιση της αγοράς

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ναυπάκτου στo πλαίσιo του προγράμματος «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» υλοποιεί μελέτη για την αναβάθμιση της αγοράς της Ναυπάκτου.

Καλεί όλους τους εμπόρους να συμπληρώσουν μέσω Internet ένα ερωτηματολόγιο, συμβάλοντας με την άποψή τους στην αναβάθμιση της αγοράς και την ανάπτυξη της πόλης.

Το ερωτηματολόγιο είναι στην ηλεκτρονική Διεύθυνση:

 https://docs.google.com/forms/d/1zCPGIYmhXlZYigOyj30Jg2VFQoWmqdiZeSOjKzD5D5E/edit