Έγκριση του έργου «Κατασκευής επέκτασης δικτύου αποχέτευσης Παλαίρου»

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου η μελέτη καθώς τα τεύχη δημοπράτησης και ορίστηκε επιτροπή για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ»  .

Το έργο αυτό έχει ενταχτεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Με την εργολαβία προβλέπεται η κατασκευή της επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης προκειμένου να αποχετευτούν οι εκτάσεις, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στο αρχικό έργο της αποχέτευσης.

Το συμπληρωματικό δίκτυο έχει συνολικό μήκος 3.075 μέτρα και θα διέλθει μέσα από υφιστάμενους δρόμους.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 717.650 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α..

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο, δεδομένου ότι αφορά τμήματα εντός οικισμού που δεν έχουν αποχέτευση, αλλά και επεκτάσεις σε περιοχές με μεγάλη τουριστική ανάπτυξη.