Η έγκριση του Ισολογισμού στην Ειδική Συνεδρίαση του Δ.Σ. Ξηρομέρου

Πρόσκληση για ειδική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα 20 Ιουνίου.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε ειδική συνεδρίαση Δια ζώσης, στις 20 Ιουνίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 μ.μ., σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ.4 Κ.Δ.Κ. του Ν. 3463/2006 καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 10, για λήψη αποφάσεων στο κάτωθι θέμα:

1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος).

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ – ΠΕΤΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ