Εισαγωγικές εξετάσεις για το Μουσικό Γυμνάσιο Αγρινίου

Ξεκινάει σε λίγες ημέρες οι εγγραφές και η επιλογή μαθητών για το Μουσικό Γυμνάσιο Αγρινίου για τη νέα σχολική χρονιά.

  • Σας γνωρίζουμε ότι για την εγγραφή μαθητών στην Α΄ Τάξη του Μουσικού Γυμνασίου Αγρινίου για το σχολικό έτος 2021-2022, οι γονείς ή κηδεμόνες των αποφοίτων μαθητών Δημοτικών Σχολείων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Μουσικό Γυμνάσιο Αγρινίου κατά το χρονικό διάστημα από 10έως 31 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00.

Οι θεματικές ενότητες στις οποίες αξιολογούνται οι υποψήφιοι είναι: ρυθμός, ακουστική ικανότητα, φωνητική ικανότητα, διάκριση ηχοχρωμάτων και προαιρετικά ένα μουσικό όργανο (Ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό) σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της κατωτέρας Σχολής.

Είναι σημαντικό να τονισθεί, ότι οι υποψήφιοι μαθητές δεν είναι απαραίτητο να έχουν μουσικές γνώσεις. Εξετάζεται η ικανότητα μουσικής αντίληψης των μαθητών οι οποίοι λαμβάνουν οδηγίες από την Επιτροπή Επιλογής για το κάθε μέρος της εξέτασης και για τη διαδικασία της.

– Περισσότερες πληροφορίες για το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου (ωράριο λειτουργίας, διδασκόμενα μαθήματα, μεταφορά μαθητών, δραστηριότητες κλπ) μπορείτε να αποκτήσετε επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του σχολείου μας
http://gym-mous-agrin.ait.sch.gr ή τηλεφωνικά στο 2641053595 (εσωτ 1,2,3).

– Η ΑΙΤΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του σχολείου μας και  αφού συμπληρωθεί με όλα τα στοιχεία στέλνεται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚA στο email του σχολείου: mail@gym-mous-agrin.ait.sch.gr

Η αίτηση σας θα πρωτοκολλείται άμεσα και ο γονιός-κηδεμόνας θα επικοινωνεί τηλεφωνικά προκειμένου να του γνωστοποιείται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης.