Εκδήλωση για το Κοινωνικό Στίγμα από τη 2η ΤΟ.Μ.Υ. Αγρινίου στη Γαβαλού

Την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 7.30 μ.μ. στην πλατεία Γαβαλούς θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση – συζήτηση ευαισθητοποίησης γύρω από θέματα κοινωνικού στιγματισμού.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τη 2η ΤΟΜΥ Αγρινίου (Γαβαλούς) και το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Γαβαλούς σε συνεργασία με την κοινότητα Γαβαλούς και εντάσσεται στις εκδηλώσεις για τα Μακρύνεια – Παζάρια 2022.

Θα ήταν χαρά μας να παρευρεθείτε!