Εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα τμήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212). 

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα στα προγράμματα: 

α)  Επιχειρηματικότητα και Τουριστική- Πολιτιστική Ανάπτυξη

β)  Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων

γ)  Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 

δ)  Εθελοντισμός και κοινωνική δράση 

ε)  Προληπτική ιατρική για την Τρίτη Ηλικία 

Τα παραπάνω προγράμματα έχουν διάρκεια 25 ωρών και οι ενδιαφερόμενοι δύναται να τα παρακολουθήσουν μέσω τηλεκπαίδευσης, εκτός του προγράμματος Προληπτική Ιατρική για την Τρίτη Ηλικία που διατίθεται μόνο δια ζώσης.      

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ.: 2631363435, 2631363431

Ταχ. Διεύθυνση: Σταυροπούλου 31, Μεσολόγγι

E-mail: kdbm@2607.syzefxis.gov.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας