Δήμαρχος Θέρμου ο Σπύρος Κωνσταντάρας – Τα αποτελέσματα

Δήμαρχος Θέρμου ο Σπύρος Κωνσταντάρας – Τα αποτελέσματα

Αξίζει να σημειωθεί ότι Δήμαρχος εκλέγεται ο/η Επικεφαλής του Συνδυασμού που αναδεικνύεται πρώτος σε ψήφους στις εκλογές της Κυριακής 8 Οκτωβρίου 2023, εφόσον έχει συγκεντρώσει ποσοστό μεγαλύτερο του 43% επί του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων.

Σε διαφορετική περίπτωση, διεξάγεται επαναληπτική ψηφοφορία την επόμενη Κυριακή (15 Οκτωβρίου 2023) μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους συνδυασμούς.

Για την εκλογή Δημοτικών Συμβούλων, το απαραίτητο ποσοστό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως τον αριθμό των μελών του Συμβουλίου και τις επιδόσεις των άλλων συνδυασμών.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν λάβει ποσοστό μεγαλύτερο του 3% επί των εγκύρων ψηφοδελτίων.