Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου: Συντριπτική νίκη για το «Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Ιατρικής Συνεργασίας»

Την Κυριακή 16-10-2022, πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου για την ανάδειξη:

1) Διοικητικού Συμβουλίου,

2) Πειθαρχικού Συμβουλίου (Προέδρου, Αντιπροέδρου τακτικών & αναπληρωματικών μελών)

3) Εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ

4) Εξελεγκτικής Επιτροπής

Με τη συμμετοχή να ξεπερνάει το 65%, την πρώτη θέση σε σταυρούς έλαβε το «Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Ιατρικής Συνεργασίας» με ποσοστό 82,59% καταλαμβάνοντας 9 έδρες, ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε η «Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση» με ποσοστό 17,41% καταλαμβάνοντας 2 έδρες.

Μετά την λήξη της ψηφοφορίας τα ψηφοδέλτια καταμετρήθηκαν, αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και εν συνεχεία έγινε η διαλογή. Δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.

Τα αποτελέσματα εκλογής κατά αλφαβητική σειρά έχουν ως εξής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

«Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Ιατρικής Συνεργασίας» Έδρες: 9
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΖΟΓΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΞΥΛΩΜΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΡΩΣΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΙΔΕΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

«Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση» ΕΔΡΕΣ: 2
ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΓΚΟΥΡΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Για τους Εκπροσώπους του Ι.Σ.Α. στον Π.Ι.Σ.

«Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Ιατρικής Συνεργασίας» Έδρες: 5
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΖΗΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΟΥΖΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

«Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση» Έδρες: 1
ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ