Στην εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας προχωρά ο Δήμος Αγρινίου

«Οραματιζόμαστε, Σχεδιάζουμε και Αλλάζουμε το Αγρίνιο!» – Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Αγρινίου

Πρόκειται για το στρατηγικό και επιχειρησιακό πλάνο που θα καθορίσει ένα βιώσιμο σύστημα μετακινήσεων το οποίο θα ικανοποιεί τις ανάγκες κινητικότητας των πολιτών και των επιχειρήσεων λαμβάνοντας υπόψη τα σύγχρονα δεδομένα.

Στόχος του προγράμματος είναι η αστική κινητικότητα να γίνει πιο εύκολη, πιο οικονομική, φιλικότερη προς το περιβάλλον και προσβάσιμη για όλους.

Το όραμα και οι προτάσεις του Σ.Β.Α.Κ. συνδιαμορφώνονται από τη Δημοτική Αρχή, τους κοινωνικούς φορείς και τους δημότες και η οριστική Έκδοση του Σ.Β.Α.Κ. αναμένεται να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο προώθησης, έγκρισης και χρηματοδότησης παρεμβάσεων στο σύστημα κινητικότητας του Δήμου Αγρινίου.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, ο Δήμος Αγρινίου, προσκαλεί όλους τους δημότες να συνεισφέρουν στο Σ.Β.Α.Κ. εκφράζοντας απόψεις και καταθέτοντας προτάσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου agrinio.gov.gr, συμπληρώνοντας το 1ο ερωτηματολόγιο αλλά και με αποστολή μηνυμάτων μέσω της ιστοσελίδας (https://1n2web.gr/svak/), στην καρτέλα «Συμμετοχή Πολιτών» και της σελίδας στο Facebook (@SBAKAgrinio), όπου παρέχονται επίσης αναλυτικές πληροφορίες και συνεχείς ενημερώσεις για τους στόχους, τις μεθόδους και τις δράσεις του ΣΒΑΚ Δήμου Αγρινίου.

Η 1η Διαβούλευση μεταξύ Δημοτικής Αρχής και Δικτύου εμπλεκόμενων Φορέων, με αντικείμενο την ενημέρωση και το συντονισμό των δράσεων, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31/05/2021.

Με στόχο τη διαφάνεια των διαδικασιών και την ενημέρωση των δημοτών, το περιεχόμενο και τα συμπεράσματα της Διαβούλευσης θα δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα του Σ.Β.Α.Κ.