Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων

Έκτακτη συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020  εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. θα πραγματοποιηθεί την 18η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 το πρωί.

  • Αναμόρφωση 8η Προϋπολογισμού  έτους  2020  – 4η  τροποποίηση  Τεχνικού  Προγράμματος (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
  • Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας εξοπλισμού παιδικών χαρών 2018 (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
  • Έγκριση του από 14-12-2020 πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου και ως εκ τούτου κατακύρωση για μέρος της «Προμήθειας Ελαστικών», με συνολικό προσφερόμενο ποσό 60.525,39 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης Πετρόπουλος, Χ..Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

 

Σημείωση: Η σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής κρίνεται επείγουσα, λόγω καταληκτικής ημερομηνίας έγκρισης των αριθ. 1, 2 θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και άμεσης προμήθειας ελαστικών για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου