ΕΛ.Ε.Π.ΑΠ. Αγρινίου: Προκήρυξη για πρόσληψη ψυχολόγου

Η ΕΛ.Ε.Π.ΑΠ. Αγρινίου, ζητά να προσλάβει: ένα (1) Ψυχολόγο με πλήρη απασχόληση (8ωρών) ορισμένου χρόνου. 

Καλεί τους ενδιαφερόμενους/μενες να υποβάλλουν σχετική αίτηση η οποία θα συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, το αντίστοιχο πτυχίο επιστημονικής εκπαίδευσης και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Θα συνεκτιμηθούν κι άλλα προσόντα με προτεραιότητα σε πιστοποίηση εκπαίδευσης των test νοημοσύνης.

Έντυπο αίτησης θα δίνεται στο παράρτημα Αγρινίου ή μετά από επικοινωνία θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα παρακάτω τηλέφωνα:

2641055035, 2641026400 και ώρες 8:00 – 15:30 καθημερινά 

Δ/νση: Περιφερειακός δρόμος Αγίου Χριστοφόρου περιοχή Γκένοβα Αγρίνιο 

TK 30133

όπου θα κατατίθενται και τα δικαιολογητικά μέχρι και 25/09/2020.