Ελ. Ερ. Σταυρός: Διαδικτυακή ημερίδα για τη διαχείριση των επιπτώσεων της πανδημίας