Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου: Ισχύοντα μέτρα και προσωρινό ωράριο λειτουργίας

Ενημέρωση του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου για τα τελευταία μέτρα που ισχύουν για το εμπόριο καθώς και το προσωρινό ωράριο λειτουργίας που ισχύει από τις 3 του Μάη.

  1. Την Υπουργική Απόφαση Α.1101/2021 (Φ.Ε.Κ. 1761 Β΄) που καθορίζει τις πληττόμενες επιχειρήσεις για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή ποσοστού 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2021.
  2. Την Υπουργική Απόφαση οικ.24449/2021 (Φ.Ε.Κ. 1794 Β΄), με την οποία η προθεσμία δόσεων ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών που είναι απαιτητές μέχρι 30 Απριλίου ε.ε. παρατείνεται κατά ένα μήνα, όπως και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης.
  3. Την Υπουργική Απόφαση 24064/2021 (Φ.Ε.Κ. 1796 Β΄), με την οποία διευρύνεται η εφαρμογή του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για όλες τις επιχειρήσεις συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας ανεξαρτήτως ΚΑΔ μέχρι και τον Ιούνιο 2021  Ως γενικός κανόνας ένταξης παραμένει η αρχή της μείωσης κατά ποσοστό 20% του κύκλου εργασιών Φ.Π.Α.
  4. Την Υπουργική Απόφαση ΓΔΟΥ 432/2021 (Φ.Ε.Κ. 1799 Β΄), με την οποία τροποποιείται το πλαίσιο της Επιστρεπτέας προκαταβολής με δυνατότητα για υποβολή αίτησης χορήγησης σε όσους δεν υπέβαλαν αίτηση.
  5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠοικ.27683/2021 (Φ.Ε.Κ. 1814 Β΄), με την οποία καθορίζονται τα μέτρα που θα ισχύουν ως προς την λειτουργία των καταστημάτων για το χρονικό διάστημα από 3 μέχρι 10 Μαΐου.  Για το εμπόριο ισχύουν συγκεκριμένα τα εξής:

–          Συνεχίζεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων όπως την γνωρίζουμε, με click inside και click away και στα δύο επιδημιολογικά επίπεδα.

–          Εντός των καταστημάτων ισχύει η αναλογία ενός ατόμου ανά 25 τ.μ. για επιχειρήσεις έως 500 τ.μ. και ενός ατόμου για κάθε επιπλέον 100 τ.μ. για επιχειρήσεις άνω των 501 τ.μ.. Στους κοινόχρηστους χώρους η αναλογία ορίζεται σε κάθε περίπτωση σε έναν πελάτη ανά 10 τ.μ.

–          Συνεχίζεται η υποχρεωτική διενέργεια self test και η ανάρτηση στο «ΕΡΓΑΝΗ» του αποτελέσματος για τους εργαζόμενους.  Για τους επιχειρηματίες που βρίσκονται στο κατάστημα με φυσική παρουσία υπάρχει η υποχρέωση πραγματοποίησης self test χωρίς όμως ανάρτηση στο «ΕΡΓΑΝΗ».  Τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους επιχειρηματίες, η πραγματοποίηση self test γίνεται μία φορά την εβδομάδα.

–          Το εύρος ωραρίου από Δευτέρα έως Σάββατο ορίζεται από 07:00 έως 21:00.

1761b Ενοίκια

1794Β Παράταση δόσεων ρυθμίσεις ασφαλιστικών εισφορών

1796Β Συν-Εργασια

1799ΒΤροποποίηση Επιστρεπτέας

1814B Μέτρα