Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου ζητά παρέμβαση της Κυβέρνησης για τις επιταγές

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου ζητά από την κυβέρνηση να παρέμβει άμεσα και να δώσει λύση στο θέμα των επιταγών.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου ζητά από την Κυβέρνηση να παρέμβει ΑΜΕΣΑ και να δώσει λύση στο θέμα των επιταγών για να σταματήσει η αγωνία χιλιάδων συναδέλφων.

Προκαλεί μεγάλη απορία γιατί οι Τράπεζες δεν εφαρμόζουν την διάταξη που περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ 4753 άρθρο 35 / 18-11-2020 που προβλέπει την αναστολή πληρωμής των επιταγών από την ημερομηνία λήξης για 75 ημέρες.