Εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν στη Νοσηλευτική Μονάδα Ι.Π. Μεσολογγίου μέχρι χθες

Εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν στη Νοσηλευτική Μονάδα Ι.Π. Μεσολογγίου

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας – Ν.Μ. Μεσολογγίου «Χατζηκώστα» ανακοινώνεται ότι από την έναρξη των εμβολιασμών μέχρι και 8/2/2021 πραγματοποιήθηκαν τα κάτωθι εμβόλια:

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

7/1/2021 -8/2/2021

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ 1ης ΚΑΙ 2ης ΔΟΣΗΣ:   1138 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Γ.Ν.Μ – Κ.Υ:  232

ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ: 53

ΕΝΣΤΟΛΟΙ: 10